Slovnenya

Translation French English: गुरु

Dictionary: main
गुरु
nom
Guru.