Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: завірити

Diccionario: main
завірити
дієслово