Slovnenya

Translation Ukrainian Spanish: відговорити

Diccionario: main
відговорити
дієслово